Κλινική Έρευνα

Κλινικές Μελέτες

Στην Herbalife δεσμευόμαστε πως προσφέρουμε τόσο στους πελάτες μας, όσο και στους Ανεξάρτητους Συνεργάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία και ερευνητικές μεθόδους. Τα επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα μας επιδρούν αποδεδειγμένα θετικά στο σώμα.

Σε αυτή την ενότητα, υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιστημονικές έρευνες που τονίζουν τα οφέλη από την χρήση των προϊόντων μας. Πρόκειται για ανεξάρτητες μελέτες από όλο τον κόσμο.

Herbalife μελέτη 1. Η μελέτη αυτή ασχολήθηκε με την ανάλυση των επιδράσεων μιας διατροφής, βασισμένης σε δύο διαφορετικά επίπεδα πρωτεΐνης, στον έλεγχο του βάρους για 100 υπέρβαρους ανθρώπους κατά τη διάρκεια ενός έτους…

Herbalife μελέτη 2. Η μελέτη ασχολήθηκε με 110 υπέρβαρα άτομα τα οποία παρακολούθησε για περισσότερο από 12 μήνες, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το πώς επιδρούν στον έλεγχο του βάρους, τα διαφορετικά επίπεδα πρωτεΐνης στην διατροφή…